Агаараас үүдэлтэй өвчнөөс хамгаалагдахын тулд AiroCide-ийг суурилуул

Танай эмнэлгийн агаарт юу оршдог вэ?  Метициллинд тэсвэртэй стафилококк ауреус (MRSA), ванкомицинд тэсвэртэй энтерококк(VRE) болон пенициллин аспергеллус (мөөгөнцөр) зэрэг хортой нянгууд байдаг.   Энэ бол мөсөн уулаар зүйрлэвэл зөвхөн оройн хэсэг нь. Тэнд эдгээрээс ч илүү их бий. Тэдгээр нь амьд идэвхтэй бөгөөд эмнэлгийн байгууллага дотор цэцэглэн хөгжиж оршсоор байдаг. Тэгэхээр та юу хийх шаардлагатай вэ? 


 
Асуудлыг шийдвэрлэх хоёр арга зам байна. Тэдгээрээс өөрийгөө хамгаалах. Эсвэл тэдгээрийг устгах. AiroCide® нь агаарт үүссэн бүхий л төрлийн эмгэг үүсгэгчийг устгах чадалтай. Энэхүү технологи нь үнэхээр хүчирхэг бөгөөд HEPA (шүүлтүүр) болон ламинарын агаарын урсгалын орчин дахь био нөлөөллийг бууруулж, ингэснээр эмнэлгээс шалтгаалдаг халдварын тохиолдлыг (HAIs) эрс багасгадаг. Амьдрал үхлийн зааг дээр байгаа өвчтөнд тэдэнд шаардлагатай бүхий л туслалцаа хэрэгтэй. Эмнэлзүйгээр туршигдсан 99%ийн үр дүнтэй  AiroCide®-ийг сонгоорой. Үүнийг суурилуулах нь амьдрал ба үхэл хоёрын аль нэгний тухай сонголт юм. 

Түүний үнэ цэнийг хэчнээн амьдрал аварснаар хэмжиж үзээрэй. 
AiroCide®.